Samenlevingscontract

Waarom een samenlevingscontract?

Samen verder door te gaan samenwonen. Dat kan van de ene op de andere dag, zonder iets officieel te regelen. Let op: de wet heeft voor samenwoners niets geregeld. Wilt u toch iets vastleggen, dan kan dit met een samenlevings­contract.

Een samenlevingscontract dat bij de notaris is vastgelegd, voldoet aan de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap en ook aan de eisen die pensioenfondsen stellen. Partnerpensioen moet u nog wel aanvragen bij het pensioenfonds.

Overeenkomst aanpassen of beëindigen

Een samenlevings­contract kunt u altijd veranderen bij de notaris. Neem in dat geval een kopie van de oude overeenkomst mee. 

Verschil samenwonen met trouwen en geregistreerd partnerschap

 • Als u samenwoont, is uw relatie niet officieel vastgelegd. Er gelden geen rechten en plichten.
 • Fiscaal partnerschap en het krijgen van een partner­pensioen moet u zelf regelen.
 • Als u samen kinderen krijgt, heeft alleen de biologische moeder automatisch het gezag.
 • Er is geen gemeenschap van goederen en er is ook niets geregeld als u uit elkaar gaat. Behalve onderhoudsplicht voor uw gezamenlijke kinderen.
 • Bij het overlijden van een van de partners is de andere partner geen erfgenaam. De gezamenlijke bezittingen worden gelijk verdeeld onder de partner die achterblijft en de familie van de overleden partner.

Eigen huis, bezittingen en schulden

Zonder samenlevingscontract

 • Huis, bezittingen en schulden van één van beiden, zijn persoonlijk.
 • Wat u samen koopt en de schulden die u samen aangaat, zijn van u samen.

Met samenlevingscontract

 • In een samenlevingscontract kunt u vastleggen welke bezittingen persoonlijk of gemeenschappelijk zijn.
 • Ook over het wel of niet samen delen van de bankrekening kunt u afspraken vastleggen.
 • Als een van u een eigen huis heeft, kan de ander de helft van het huis kopen zodat het huis van u samen is. Dit is niet te regelen met een samenlevings­contract alleen. Hiervoor is ook een akte van levering nodig.
 • Als u niet wilt dat uw partner mede-eigenaar wordt van uw eigen huis maar wel meebetaalt en profiteert van de waardestijging, legt u dit vast in een samenlevings­contract.
 • De verdeling van de kosten die samenhangen met het kopen van een huis, zoals het aflossen van de hypotheek, regelt u met een samenlevings­contract.
 • Als u wilt dat uw partner in aanmerking komt voor fiscaal partnerschap en partner­pensioen, dan heeft u een samenlevings­contract nodig. Als dat door de notaris is vastgelegd, voldoet dit aan de eisen van de Belasting­dienst en de pensioen­fondsen.

Bij overlijden van u of uw partner

Zonder samenlevingscontract

 • Uw partner is geen erfgenaam. Uw huis, bezittingen en schulden en eigen zaak gaan over op uw familie.
 • Als u wilt dat uw partner van u erft, dan maakt u een testament.
 • Als u in een testament heeft bepaald dat uw partner van u erft, betaalt deze zonder samenlevings­contract veel meer erfbelasting dan met contract.

Met samenlevingscontract

 • Met een samenlevings­contract kunt u vastleggen welke bezittingen en schulden persoonlijk en welke gemeen­schappelijk zijn. Na uw overlijden is het dan voor uw erfgenamen duidelijk hoe de bezittingen en schulden tussen u en uw partner verdeeld zijn.
 • Als u wilt dat uw partner privé goederen van u erft maakt u een testamen.
 • Voor gezamelijke goederen kunt u een verblijvensbeding bij overlijden opnamen.
 • Met een samenlevings­contract betaalt de achterblijvende partner minder erfbelasting.

Als u uit elkaar gaat

Samenlevingscontract

 • Gezamenlijke bezittingen en schulden verdeelt u. In een samenlevingscontract kunt u vastleggen wat gemeenschappelijke goederen zijn en wat privé- goederen zijn.
 • Als u samen kinderen heeft, houdt u beiden de onderhouds­plicht voor hen, ook als u uit elkaar gaat.
 • Bij minderjarige kinderen moeten de ouders een ouderschaps­plan opstellen. De rechter bepaalt hoe de kinder­alimentatie geregeld moet worden als u er samen niet uitkomt. 
 • Als een gezamelijke woning op naam moet komen te staan van één van beide partners dan dient u een akte van verdeling op te stellen via de notaris waarbij het aandeel in de woning wordt geleverd aan de andere partner. 

mr. Agna Groen kan u helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan, het opstellen van een akte van verdeling of het maken van een alimentatieberekening.

 

© 2018 - 2024 Notariskantoor Groen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel