Vereniging

In een vereniging mag elk lid in de algemene ledenvergadering stemmen. Zo beslist de algemene ledenvergadering over de belangrijkste zaken, en zorgt het bestuur voor de uitvoering daarvan.

Hoe de gang van zaken binnen een vereniging is geregeld, staat in de statuten: lidmaatschap, de taken en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering, van het bestuur en van eventuele andere organen. Soms heeft een vereniging al jarenlang dezelfde statuten, terwijl de feitelijke situatie sterk veranderd is, bijvoorbeeld omdat er nieuwe activiteiten zijn ontplooid. Ook zijn in de loop van de tijd allerlei wettelijke regels gewijzigd.

Het kan dus zinvol zijn om eens na te gaan of de bestaande statuten nog voldoen voor de huidige stand van zaken.

De vereniging kan een (huishoudelijk) reglement hebben. Het kan handig zijn bepaalde zaken, die niet per sé in de statuten hoeven te staan, in een reglement te regelen. Een reglement is immers makkelijker te wijzigen dan de statuten.

Een reglement mag nooit in strijd zijn met de wet of de statuten.

Er zijn twee soorten verenigingen:

  • De volledig met volledige rechtspersoonlijkheid. De statuten van een dergelijke vereniging moeten zijn opgenomen in een notariële akte.
  • De vereniging met beperkte rechtspersoonlijkheid (informele vereniging). De statuten van de informele vereniging behoeven niet te zijn opgenomen in een notariële akte. Het kan zelfs zijn dat er helemaal geen statuten zijn; de gang van zaken binnen de verenging wordt dan geregeld door de wet. De informele vereniging kan onder andere geen onroerend goed op naam hebben en kan geen erfgenaam zijn. Een vaak nog belangrijker gevolg is dat bestuurders eerder in privé aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging.

Voor de oprichting van een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid, maar ook voor wijziging van de statuten daarvan, is een notariële akte nodig. U hoeft beslist niet zelf statuten op te stellen. Bij het vinden van de juiste formuleringen helpen wij graag.

Wel is het belangrijk dat de volgende punten duidelijk zijn:

  • Wat is het doel van de vereniging; het doel moet duidelijk omschreven en voor ieder begrijpelijk zijn;
  • Wie kunnen er lid zijn; kan iedereen lid worden of zijn er beperkingen; en kunnen alleen natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed) lid zijn of ook rechtspersonen;
  • Heeft ieder lid van de vereniging dezelfde rechten en belangen, of zijn er verschillende soorten leden of afdelingen;
  • Hoe wordt men lid en hoe eindigt het lidmaatschap;
  • Wie zijn de oprichters;
  • Hoe wordt het bestuur gekozen;
  • Zijn er, naast de algemene ledenvergadering en het bestuur, nog andere organen, bijvoorbeeld een raad van toezicht of een adviescollege, en welke taken en/of bevoegdheden hebben deze;
  • Zijn er zaken die beter in een huishoudelijk reglement kunnen worden geregeld.

De administratieve verplichtingen, zoals de inschrijving in het Handelsregister van de vereniging na de oprichting of de inschrijving van de statutenwijziging in het Handelsregister, regelen wij voor u.

Ook schrijven wij na de oprichting de bestuurders in het Handelsregister in. Voorwaarde daarvoor is wel, dat deze bestuurders bij het ondertekenen van de akte van oprichting aanwezig zijn en zich (net als degenen die de akte ondertekenen) kunnen legitimeren.

© 2018 - 2024 Notariskantoor Groen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel